Нево Тв  Ви предлага най-богатото разнообразие от телевизионни програми с безкомпромисно цифрово качество на картината и звука

Отличаваме сe както с кристално качество на предавания сигнал така и с отлична надежност на предлаганата услуга: На първо място Медиком България има оптична свързаност до студията  на най-големите Български телевизии, включващо пакетите на bTV, Нова ТВ и др. Това гарантира максимална надежност на връзката и нейната стабилност при силни дъждове, снегове и бури. Получаването на студиен сигнал допълнително означава до два пъти по-високо качество (bitrate) спрямо някой сателитни и кабелни оператори. Сигналът се обработва в цифрова станция от последно поколение и най-висок клас на водещия немски производител Blankom. Надеждността на връзката до крайния потребител се гарантира от пренасянето на сигнала през подземна високотехнологична оптична опорна мрежа. Тя осигурява непрекъснатост и защитеност от метеорологични промени (например дъжд или снеговалеж). Медиком България използва техника за разпространение на сигнала от последно поколение, която позволява двойна осигуреност на оптичната мощност. Допълнително предимство е използването на абсолютно независима преносна среда за услугите интернет и Цифрова Кабелна Телевизия. Заповядайте в някоя от касите ни, за да се убедите сами в качеството на предлаганата услуга!