РАЗЛИКАТА НЕ Е САМО В СКОРОСТТА...

  • Изцяло подземна мрежа с висока надеждност при всякакви метеорологични условия 
  • Двойно подсигурена собствена оптична свързаност към опорни интернет доставчици 
  • Безплатно незабавно включване. 
  • Безплатен реален IP адрес (по желание) 
  • Отлична поддръжка и светкавична реакция за отстраняване на повреди 
  • Удобство при плащане на месечните такси чрез посещение от инкасатор
  • НОВИ ПО-ВИСОКИ скорости на достъп до интернет - без конкуренция